Polska Parafia
pw. Ducha Świętego
w Southend On Sea

sakramenty

Sakrament Chrztu Św.

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"
(Mt 28, 19-20)

Sakrament chrztu świętego jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół. (KKK 1213)

  Potrzebne formularze:
Sakrament Pierwszej Komunii Św.

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże”
(Ewangelia wg św. Marka)

Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Pierwsza Komunia św.  jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Jest to zatem dla dziecka szansa na pełne uczestniczenie we Mszy św. Przygotowanie do I Komunii św. dziecka to dla całej rodziny czas na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnego z zasadami Ewangelii. I Komunia św. to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Przygotowanie do I Komunii świętej potrwa od września do maja.

Katechezy odbywają się dwa razy na miesiąc. Przewidywane są we wszystkich ośrodkach.

Katechezy są w sobotę o 16.00 w sali parafialnej w Westcliff.

Rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci przygotowywały się w Chelmsford i Basildon prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.

  Potrzebne formularze:
Sakrament Bierzmowania

"Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują niewysłowiony dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób.”
(Papież Paweł VI)

Jezus przed swym publicznym wystąpieniem został „namaszczony” Duchem Świętym. Każdy ochrzczony, gdy dorasta, otrzymuje w sakramencie bierzmowania siedem darów Ducha Świętego (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża). W sakramencie bierzmowania chrześcijanin zostaje powołany do odpowiedzialności za Kościół i za innych ludzi. Jest powołany do apostolstwa i odważnego wyznawania Chrystusa swoim życiem. Dlatego też bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Sakrament bierzmowania udzielany jest zazwyczaj przez biskupa, który może delegować dowolnego prezbitera. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozłożone jest na okres trzech lat.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Pierwsze spotkanie dla młodzieży, która chce przygotować się do bierzmowania w naszej parafii odbyło się 23 września w Westcliff po Mszy o 18.00.

Młodzież, która chce przygotować się w Chelmsford i Basildon proszona jest o kontakt z księdzem proboszczem.

  Praktyczne informacje dotyczące sakramentu bierzmowania:
 1. Bierzmowanie jest sakramentem wiary. Do bierzmowania przystąpić może osoba pragnąca żyć wiarą, posiadająca świadomość, że dalej będzie pogłębiała swoją przyjaźń z Bogiem.
 2. Warunkiem koniecznym do przyjęcia bierzmowania jest obowiązek wcześniej odbytej spowiedzi, dlatego też do tego sakramentu należy przygotować się przez poprawny rachunek sumienia i uczestnictwo w spowiedzi sakramentalnej.
 3. Bierzmowanie wyciska tzw. znamię, czyli pieczęć na duszy bierzmowanego. Podobnie jak sakrament chrztu św. może być przyjęte tylko raz w życiu.
 4. Należy wybrać sobie świadka do bierzmowania – osobę, która już otrzymała bierzmowanie i będzie dla nas umocnieniem, świadkiem wiary i pomocą w odkrywaniu Boga.
 5. Świadkiem mogą być rodzice, krewni, znajomi. Ważne, aby były to osoby wierzące i żyjące obecnie zgodnie z wiarą.
 6. Należy wybrać sobie imię patrona (patronki) – osoby świętej, która będzie naszym wzorem, opiekunem i pomocą w wyznawaniu wiary. Imię z bierzmowania nie jest używane w codzienności. Ma jednak ważny charakter, ma nas jak imię wybranego świętego patrona (patronki) prowadzić i być wzorem.
 7. Osoby ochrzczone poza miejscem obecnego zamieszkania powinny dostarczyć akt chrztu św. z parafii, gdzie odbył się chrzest św. Nie jest możliwe pójście do bierzmowania bez dokumentu o chrzcie św.
  Potrzebne formularze:
Sakrament Małżeństwa

"Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los."
(Jan Paweł II)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Sakramentu Małżeństwa dostępne są na stronie Polskiej Misji Katolickiej.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Osoby chętne do odbycia kursu przedmałżeńskiego proszone są o kontakt z proboszczem w celu ustalenia terminu i miejsca spotkań.

Top